Nevena Vukić

Doc. dr Nevena Vukić


E-mail: nevena.vukic@gmail.com  

Obrazovanje

 • Doktorirala na Univerzitetu u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, Inženjerstvo materijala, doktorske studije, prosečna ocena 10,00, broj ostvarenih ESPB bodova 180. Naslov doktorske disertacije: “Strukturiranje kompozitnih materijala na osnovu poli(laktida) i ugljeničnih nanocevi“ – 2019. godine.
 • Magistrirala na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Grafičko inženjerstvo i dizajn, integrisane osnovne i master akademske studije, prosečna ocena 9,62, broj ostvarenih ESPB bodova 300. Naslov master rada: “Implementacija sistema za kontrolu I komunikaciju sa bojama u procesu štampe” – 2009. godine.

Stručna biografija

 • 2020-danas Profesor strukovnih studija, Visoka škola tehničkih strukovnih studija Čačak, Grafička tehnika.
 • 2020-danas Naučni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, Katedra za inženjerstvo materijala.
 • 2012-2020 Istraživač saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, Katedra za inženjerstvo materijala.
 • 2011-2012 Stipendista na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, angažovana kao istraživač pripravnik na Tehnološkom fakultetu Novi Sad, Katedra za inženjerstvo materijala. Naziv projekta: Višeskalno strukturiranje polimernih nanokompozita i funkcionalnih materijala primenom različitih prekursora“, 11145022.
 • 2010-2011 Stipendista na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, Katedra za inženjerstvo materijala. Naziv projekta: ,,Nanokompoziti na bazi silikatnih materijala u projektovanju poboljšanih i novih keramičkih materijala“, TR19005.

Učešće na projektima

 • 2011-2019 Naziv projekta: ,,Višeskalno strukturiranje polimernih nanokompozita i funkcionalnih materijala primenom različitih prekursora”, 11145022, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad.
 • 2016 Naziv projekta: Struktura hibridnih poliuretanskih elastomera na ba omenili materijala”. Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Univeritav Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik.

 • 2011-2012 Naziv projekta: “Razvoj procedura za proizvodnju ekoloki prihvatljivih boleh materijala”. “The State of EXIT” fondacija, Srbija, Univeritat Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad.

Najvažniji objavljeni radovi

M22 – Rad u istaknutom medunarodnom časopisu

 • Ristić, N. Vukić, S. Cakić, V. Simendić, O. Ristić, J. Budinski-Simendić, Synthesis and characterisation of polyester based on isosorbide and butanedioic acid, Journal of Polymers and the Environment 20 (2) (2012) 519-527

M23 – Rad u međunarodnom časopisu

 • Manjenčić, J. Seitsonen, T. Radusin, N. Vukić, J. Budinski-Simendić, J. Cakić, I. Ristić, Influence of nanofillers on the properties of siloxane elastomers, Hemijska Industrija, 74 (2) (2020) 133-146.
 • Vukić, I. S Ristić, M. Marinović-Cincović, R. Radičević, B. Pilić, S. Cakić, J. Budinski-Simendić, Influence of different functionalization methods of multi-walled carbon nanotubes on the properties of poly(L-lactide) based nanocomposites, Hemijska Industrija, 73 (3) (2019) 183-196.
 • Ristić, A. Miletić, N. Vukić, M. Marinović-Cincović, K. Smits, S. Cakić, B. Pilić, Characterization of electrospun poly(lactide) composites containing multiwalled carbon nanotubes, Journal of Thermoplastic Composite Materials (2019), doi.org/10.1177/0892705719857780.
 • Characterization of electrospun poly(lactide) composites containing multiwalled carbon nanotubes – Ivan Ristić, Aleksandra Miletić, Nevena Vukić, Milena Marinović-Cincović, Krisjanis Smits, Suzana Cakić, Branka Pilić, 2021.
 •