“Drustvo i obrazovanje”, kolumna direktora Univerziteta PIM

Prof. dr Ilija Džombić, direktor Univerziteta PIM, objavio je autorski tekst pod naslovom: “Drustvo i obrazovanje”.

“Obrazovanje je proces koji je imanentan čovjeku i ljudskoj zajednici, odnosno društvu. Kao elemenat društvene strukture obrazovanje je njegova determinanta i uslov njegovog opstanka i napretka.

Za razliku od drugih živih vrsta, čovjek nema urođene instinkte koji vode do tipičnih načina ponašanja, zbog čega obrazovanje treba posmatrati kao jednu od životnih arena u kojima se odvija proces socijalizacije.

Društvo, bez obzira na njegov karakter, ima određene funkcionalne preduslove koji moraju biti zadovoljeni. To pretpostavlja da svi dijelovi društva moraju funkcionisati skladno kako bi održali samo društvo. Da bismo to postigli, siguran sam, moramo postići usklađenost političkog, ekonomskog, obrazovnog i ostalih podsistema koji funkcionišu po zajedničkim načelima i vrijednostima, odnosno usvojenom sistemu vrijednosti. Na individualnom nivou to znači da svi pojedinci unutar istog društva dijele zajedničke vrijednosti, tj. da je vrijednosni sistem funkcionalan.

Smisao obrazovanja, u kojem god sistemu obrazovanja da se ostvaruje, uvijek je isti: pojedinca učiniti sposobnim za samostalan lični i normalan socijalni život, osposobiti ga za samostalno djelovanje i učiniti ga društveno korisnim članom zajednice. U tom smislu smatram da je Manhajm u pravu kada tvrdi da je tematika obrazovanja oduvijek bila formiranje čovjeka, oblikovanje generacije koja stasava u skladu sa nekim svjesnim ili nesvjesnim idealom i oduvijek je pokušavalo da upravlja svakim faktorom formiranja ličnosti. Ali, kao i svako važno područje društvenog života, i obrazovanje je slika društva i ono što se u njemu dešava u velikoj mjeri govori o tom društvu. Ako prihvatamo stanovište da obrazovni proces može uticati na formiranje karaktera ličnosti i, s druge strane, ako se prihvati shvatanje da vaspitanje igra značajnu ulogu u procesu društvenog razvoja, moguće je pravilno uočiti karakter i ulogu vaspitno-obrazovnog procesa u razvoju društva u cjelini….”

Čitav tekst možete pročitati na sledećem linku:

https://www.nezavisne.com/index/kolumne/Drustvo-i-obrazovanje/546470