Obavještenje za dodatni termin ispita u Julskom ispitnom roku za studente koji su prešli na Univerzitet PIM sa Visoke škole “Primus”

Obavještavamo studente koji su prešli na Univerziztet PIM u skolpu integracije sa Visokom školom “Primus”, a koji nisu u mogućnosti da pristupe u redovnim terminima u Julskom ispitnom roku, da prijavljene ispite mogu polagati u sledećem terminu:

Junski ispitni rok: 18.07.2020. godine od 10:00h;

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na igor.sabic@univerzitetpim.com