Obavještenje za prijavu ispita u Aprilskom ispitnom roku

Obavještavamo studente da oni koji nisu izmirili svoju školarinu prema odrdbama ugovora za zimski semestar ili oni koji nisu izmirili školarinu za neku od prethodnih godina neće moći izaći na polaganje ispita u Aprilskom ispitnom roku.

Uprava univerziteta