Prijava za edukaciju “Moderni biznis plan – ključ poslovnog uspjeha”, Banja Luka, 27. i 28.12.2021. od 11:00 do 15.00 časova

Prijava za edukaciju “Efektivna poslovna komunikacija”, Trebinje, 27. i 28.12.2021.