Znanje je jedina dugoročno održiva konkurentka prednost, to je naučna istina, pa nam je jasno zašto je važno i korisno unapređivati znanje te zašto računarske nauke predstavljaju veoma važnu kariku novog društvenog poretka. Sektor informacionih tehnologija godinama predstavlja najbrže rastuću industrijsku granu, bazu nove eknomije te osnovni alat svih istraživanja. 
Studenti Fakulteta računarskih nauka Univerziteta PIM izučavaju programiranje, projektovanje i izradu softvera, programske jezike, računarske mreže i operativne sisteme, baze podataka, kriptografiju i druge predmete potrebne za sticanje kompetecija vrhunskog programera.
Fakultet izvodi akademske studije prvog i drugog ciklusa studija.

UPUTSTVO O IZVODJENJU ONLINE NASTAVE

UPUSTVO O NAČINU IZVOĐENJA ON LINE NASTAVE U PERIODU OD 22.03. DO 28.03.2021. GODINE