FB_IMG_1614958384072

Dr Rade Tešić, docent

- uža naučna oblast Menadžment


Email: radetesic@gmail.com

Udžbenici

  • “Strategijski menadžment”, Dragan Đuranović, Rade Tešić, Srđan Todorović, Univerzitet PIM, Banja Luka, 2015.
  • “Poslovna etika”, Mirko Stojčinović i Rade Tešić, Visoka poslovno-tehnička škola Doboj, Doboj, 2013.

Najvažniji objavljeni radovi

  • “Uticaj strateškog opredeljenja organizacije na odnos između upravljanja inovacionim portfoliom uspeha”, A. Miletić, S. Trajković, G. Mrdak i R. Tešić, Oditor 01/21, Beograd;
  • “Regionalna ekonomija i novi međunarodni ekonomski i finansijski izazovi”, R. Tešić, K. Ristić, Zbornik radova, Beograd, ISBN 978-86-82825-20-0;
  • “Socioekonomski, ekološki i finansijski aspekti globalne ekonomije u zemljama zapadnog balkana”, K. Ristić, R. Tešić, Zbornik radova, Beograd, ISBN 978-86-82825-20-0;
  • “Studija izrade ulaznih podataka za regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica”, IPZ Uniprojekt Tera, Zagreb, 2015.;
  • “Tehnoekonomska analiza 14 javnih objekata u RS”, UNDP, Sarajevo, 2019