“U POTRAZI ZA SMISLOM” – PREDAVANJE DAVIDA ZORIĆA, MA PSIHOLOGIJE

U srijedu, 30.11.2022. godine u 12 časova, za studente psihologije, predavanje na temu „U potrazi za smislom” će održati MA psihologije David Zorić. David Zorić, psiholog i savjetnik u transakcionoj analizi, edukant u sistemskoj porodičnoj terapiji već 15 godina radi sa osobama sa problemima u mentalnom zdravlju. Svoj rad sa korisnicima Dnevnog centra za osobe sa problemima u mentalnom zdravlju bazira i na logoterapiji, psihološkom pravcu usmjerenom na liječenje pomoću otkrivanja smisla života koji je utemeljio Viktor Frankl. Predavanje će se održati u sali 4. Iz ruševina se najbolje vide zvijezde. Najveći zadatak svake osobe je da pronađe smisao u životu. Viktor…

Continue Reading“U POTRAZI ZA SMISLOM” – PREDAVANJE DAVIDA ZORIĆA, MA PSIHOLOGIJE

STUDENTI PSIHOLOGIJE UNIVERZITETA PIM U POSJETI DNEVNOM CENTRU ,,ZAJEDNO”

Posjeta Dnevnom centru ,,Zajedno”, 25.10.2022. ,,Psihologija je uzvišena profesija”, rekao je jedan od korisnika Dnevnog centra ,,Zajedno” u obraćanju studentima govoreći o svom iskustvu u suočavanju sa mentalnim teškoćama, nastanku bolesti i životu u sredni koja je puna stigme i predrasuda prema osobama sa mentalnim smetnjama. Studenti psihologije Univerziteta PIM, u pratnji dekana Filozofskog fakulteta, prof.dr Simonide Vilić i svojih profesora, su u utorak, 25.10.2022. godine posjetili Dnevni centar ,,Zajedno” u Banjoj Luci, gdje su upoznali ulogu i način rada psihologa sa korisnicima Dnevnog centra. Nekoliko korisnika Centra je iznijelo svoje iskustvo o nastanku bolesti, životu sa mentalnim teškoćama i stigmi koja…

Continue ReadingSTUDENTI PSIHOLOGIJE UNIVERZITETA PIM U POSJETI DNEVNOM CENTRU ,,ZAJEDNO”

ANJA DELIĆ, ODBRANILA DIPLOMSKI RAD NA TEMU “KAJANJE ZBOG MAJČINSTVA“

Studentkinja Anja Delić odbranila je diplomski rad na temu „Kajanje zbog majčinstva: interpretativna analiza kvalitativnih istraživačkih članaka“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta PIM u Banjoj Luci dana 9. marta 2022. Čestitamo našoj koleginici i njenom mentoru doc. dr Miroslavu Đuriću na jedinstvenoj i posvećenoj temi i na uspješnoj odbrani završnog rada i stečenom zvanju diplomiranog psihologa. SAŽETAK: Postoji manjak literature i istraživanja koja ispituju emociju kајаnја kao јеdnо od mogućih afektivnih stanja koja prate majčinstvo. Fenomen „kajanja zbog majčinstva” se prvi put zvanično spominje u naučnoj literaturi u istraživanju Orne Donath (2015) koja .је intervjuisala 23 žene koje su izražavale kajanje. Ovaj rad…

Continue ReadingANJA DELIĆ, ODBRANILA DIPLOMSKI RAD NA TEMU “KAJANJE ZBOG MAJČINSTVA“

ODBRANE DIPLOMSKIH RADOVA NA STUDIJSKOM PROGRAMU PSIHOLOGIJA

Naše koleginice Mersiha Mašović i Meliha Halilović, studentkinje studijskog programa Psihologija odbranile završne diplomske radove NAŠA KOLEGINICA MERSIHA MAŠOVIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD NA TEMU „PSIHOLOŠKE TEORIJE I ŠKOLSKO UČENJE" Mersiha Mašović, studentkinja Filozofskog fakulteta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment, studijski program Psihologija, odbranila je diplomski rad na temu „Psihološke teorije i školsko učenje" 7.3.2022. godine pod mentorstvom doc. dr Elvira Ibeljića. Čestitamo na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku prvog ciklusa studija i stečenom zvanju diplomiranog psihologa. SAŽETAK: Sve ono u ljudskom ponašanju što nije određeno nasleđem stečeno je učenjem. Bez učenja, čovek bi imao samo reflekse i fiziološke potrebe, a i…

Continue ReadingODBRANE DIPLOMSKIH RADOVA NA STUDIJSKOM PROGRAMU PSIHOLOGIJA

STUDENT MARKO MAJKIĆ ODBRANIO MASTER RAD

Marko Majkić student Filozofskog fakulteta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment u Banjoj Luci, odbranio je 26.2.2022. godine master rad na temu "Primena transakcione analize u grupnoj psihoterapiji klijenata sa teškoćama u emocionalnom funkcionisanju – studija slučaja". Čestitamo kolegi Marku na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju master psihologije. Komisiju za odbranu master rada su činili: doc. dr Snežana Samardžić, predsjednik,doc. dr Mitra Mirković-Hajdukov, mentor,doc. dr Gordana Dukić, član.Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković REZIME: U ovoj studiji je predstavljen rad psihoterapijske grupe koja je formirana u edukativne svrhe, a sa ciljem istraživanja uspešnosti i upotrebljivosti koncepata Transakcione analize…

Continue ReadingSTUDENT MARKO MAJKIĆ ODBRANIO MASTER RAD

STUDENT TARIK ŠARIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD “SAGORIJEVANJE NA POSLU”

Naš kolega Tarik Šarić sa studijskog programa Psihologija uspješno je odbranio završni diplomski rad dana 21.2.2022. godine. Kolega Tarik Šarić je radio diplomski rad na temu “Sagorijevanje na poslu”. Odbranom diplomskog rada završio je I ciklus akademskih studija na Filozofskom fakultet Univerziteta PIM u Banjaluci i stekao zvanje diplomirani psiholog. Komisiju za odbranu završnog rada činili su: - doc. dr Miroslav Đurić, predsjednik Komisije, - doc. dr Elvir Ibeljić, mentor i član Komisije, - doc. dr Gordana Dukić, član Komisije. - Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Komisija je izrazila zadovoljstvo urađenim radom i izabranom temom koja je aktuelna i neistražena te…

Continue ReadingSTUDENT TARIK ŠARIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD “SAGORIJEVANJE NA POSLU”

ODBRANE DIPLOMSKIH RADOVA – 11.2.2022.

Studenti studijskog programa Psihologija na Filozofskom fakultetu Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Bojana Ćuso, Darislav Vuleta i Leon Sitnik odbranili su završne radove na Univerzitetu PIM 11. februara 2022. godine. Mentori su pohvalili istraživanja, u diplomskim radovima koje su radile kolege i kolegica, kao i njihov odnos prema studiju. Koleginica Bojana Ćuso pisala je rad i radila istraživanje na temu „Roditeljsko ponašanje i samopoimanje kod djece osnovnoškolskog uzrasta“. SAŽETAK: U radu je prikazano istraživanje koje je imalo za cilj ispitati povezanost percipiranog roditeljskog ponašanja i dječjeg samopoimanja, utvrditi da li se i kako dječaci i djevojčice razlikuju u pogledu…

Continue ReadingODBRANE DIPLOMSKIH RADOVA – 11.2.2022.

POZIV ZA OBAVLJANJE STUDENTSKE PRAKSE ZA STUDENTE PSIHOLOGIJE U JU DOM „RADA VRANJEŠEVIĆ“ U BANJOJ LUCI

STUDENTSKA PRAKSA ZA STUDENTE PSIHOLOGIJE U JU DOM „RADA VRANJEŠEVIĆ“ U BANJOJ LUCI. Poštovani studenti Psihologije II, III i IV godine i master studija, pozivamo vas da se prijavite za obavljanje studentske prakse u JU Dom Rada Vranješević u Banjoj Luci. Poziv objavljujemo u skladu sa postignutim dogovorom između Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka i JU Dom Rada Vranješević Banja Luka. Studentska praksa je u trajanju od jedan (1) mjesec za studente Filozofskog fakulteta, studijskog programa Psihologija i realizuje se pod mentortsvom diplomiranih psihologa, u skladu s potrebama i dostupnim resursima. Studenti bi se angažovali u radu sa djecom…

Continue ReadingPOZIV ZA OBAVLJANJE STUDENTSKE PRAKSE ZA STUDENTE PSIHOLOGIJE U JU DOM „RADA VRANJEŠEVIĆ“ U BANJOJ LUCI

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA “STRES I OSOBINE LIČNOSTI KOD KORISNIKA BANJSKOG LIJEČENJA” STUDENTKINJE JELENE ZLOJUTRO

STUDENTKINJA JELENA ZLOJUTRO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD Studentkinja Filozofskog fakulteta Univerziteta PIM u Banjaluci, Jelena Zlojutro, uspješno je odbranila diplomski rad pod nazivom "Stres i osobine ličnosti kod korisnika banjskog liječenja", na I ciklusu akademskih studija, studijski program Psihologija. Odbrana diplomskog rada održana je 2. septembra 2021. godine na Univerzitetu PIM u Banjaluci. Komisiju za odbranu završnog rada činili su:– doc. dr Miroslav Đurić, predsjednik,– prof. dr Jasna Bogdanović Čurić, mentor,– doc. dr Zdravko Marjanović, član.– Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Čestitamo koleginici Jeleni Zlojutro na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju diplomiranog psihologa. Studentkinja Jelena Zlojutro ispred Univerziteta…

Continue ReadingODBRANA DIPLOMSKOG RADA “STRES I OSOBINE LIČNOSTI KOD KORISNIKA BANJSKOG LIJEČENJA” STUDENTKINJE JELENE ZLOJUTRO