Studijski program: Grafički inženjering i dizajn

I GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
G-MAT Matematika Doc. dr Saša Mičić sasa.micic@satwork.net
G-OSE Osnove ekonomije Prof. dr Ilija J. Džombić ilijapim@yahoo.com
G-INF Informatika Prof. dr Branko Latinović brankolatinovic1@gmail.com
G-SOC Sociologija Prof. dr Ostoja Barašin barasinostoja@gmail.com
G-OSMOsnove mašinstva Prof. dr Veljko Vuković v.velja@gmail.com

I GODINA- ljetni semestar

    Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
G-HEM Hemija u grafičkom inženjerstvu Doc. dr Dejan Kojić kojic.d@hotmail.com
G-GMA Grafički Materijali Doc. dr Dejan Kojić kojic.d@hotmail.com
G-EJ1 Engleski jezik 1 Snježana Milačak snjezanajezmilacak@gmail.com
G-PR1 Praksa I Doc. dr Dejan Kojić kojic.d@hotmail.com

II GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
G-OSM Osnove mašinstva Prof. dr Veljko Vuković v.velja@gmail.com
G-GRP Grafički procesi Prof.dr Radenko Đurica radenko.djurica@koncesije-rs.org
G-TOP Engleski jezik 2 Snježana Milačak snjezanajezmilacak@gmail.com
G-EJ2 Tehnološke osnove proizvodnje Prof. dr Veljko Vuković v.velja@gmail.com

II GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
G-LGK Likovna grafička kultura Doc. dr Ljubica Janjetović ljubica.janjetovic@gmail.com  
G-EIO Elektronika i optoelektronika Prof. dr Enver Agić enveragic99@gmail.com
G-PIT Pismo i tipografija Doc. dr Ljubica Janjetović ljubica.janjetovic@gmail.com  
G-MLR Menadžment ljudskih resursa Prof. dr Dragan Đuranović gandra.djuranovic@gmail.com
G-EJ2 Engleski jezik 2 Snježana Milačak snjezanajezmilacak@gmail.com
G-PR2 Praksa II Doc. dr Dejan Kojić kojic.d@hotmail.com

III GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta      Predmet        Odgovorni nastavnik 
G-VIKVizuelne komunikacijeProf. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
G-TŠTTehnike štampeProf. dr Radenko Đuricaradenko.djurica@koncesije-rs.org
G-MARMarketingProf. dr Mladen Milićmladen.milic@fondpiors.org
G-ELMElektrične mašineProf. dr Enver Agićenveragic99@gmail.com
G-PR3Praksa IIIDoc. dr Dejan Kojićkojic.d@hotmail.com

III GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta          Predmet        Odgovorni nastavnik 
G-RPTReprodukciona tehnikaProf. dr Ljiljana Tanasićljiljana3101@mts.rs
G-MGPModeliranje i simulacija grafičkih procesaProf. dr Ljiljana Tanasićljiljana3101@mts.rs
G-MKTMjerne i kontrolne tehnologije u graf. inženjerstvuDoc. dr Dejan Kojićkojic.d@hotmail.com
G-ŠTFŠtamparske formeProf. dr Radenko Đuricaradenko.djurica@koncesije-rs.org

IV GODINA- zimski semestar

            Predmet           Odgovorni nastavnik  
G-VIK2 Vizuelne komunikacije 2 Doc. dr Ljubica Janjetović ljubica.janjetovic@gmail.com
G-BRM Brend menadžment – marketing Doc. dr Darko Vaselić profnikolavojvodic@gmail.com
G-KID Korporativni identitet Doc. dr Ljubica Janjetović ljubica.janjetovic@gmail.com
G-DIZ Dizajn Prof. dr Ilija Šušić i.susic51@gmail.com

IV GODINA- ljetni semestar

            Predmet           Odgovorni nastavnik  
  Animirana grafika Doc. dr Ljubica Janjetović ljubica.janjetovic@gmail.com
  Programiranje i dizajn web publikacija Doc. dr Saša Salapura salapura@blic.net
  Računarska grafika Prof. dr Hadžib Salkić hadzib.salkic0911@gmail.com
  Praksa IV Doc. dr Dejan Kojić kojic.d@hotmail.com