Lakic-Valerija.jpg

Valerija Lakić,
saradnik u nastavi

 

E-mail:
valerija.lakic@gmail.com

OBRAZOVANJE

  • 2012 – magistar pravnih nauka,  Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, oblast Građansko-pravna
  • 1991 – diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, oblast Pravo


RADNO ISKUSTVO

  • 1993 – diplomirani pravnik, Fond zdravstvenog osiguranja RS
  • 1992-1993 – diplomirani pravnik, Vlada RS

ČLANSTVO U STRUČNIM ASOCIJACIJAMA
  • Udruženje pravnika RS