Marjanović-Zdravko.jpg

Dr Zdravko Marjanović,
docent

Naučna oblast: Pedagogija i Menadžment u obrazovanju 

E-mail:
z.marjanovic@mp.vladars.net

 • OBRAZOVANJE 
 • 2010 – Doktorat –  Filozofski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu  Pedagogija
 • 2006 – magistar pedagoških nauka, Filozofski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • 1999 –  diplomorani pedagog, Filozofski fakultet u Banjoj Luci, Republika Srpska, BiH
 • 1976 – nastavnik matematike i fizike, Pedagoška akademija, Banja Luka, BiH


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • Marjanović Zdravko, 2014. Evaluacija kvaliteta kao činilac efikasne organizacije pedagoškog rada. (naučni rad). Društvo pedagoga Republike Srpske, Zbornik I.
 • Marjanović Zdravko, 2011. Organizovanost i jasni ciljevi kao determinante efika snog rukovođenja školom. (originalni naučni rad). Časopis Direktor škole, br.1, Beograd. YU ISSN 3054 -1282.
 • Marjanović Zdravko, 2010. Sistem kao temelj organizovanog rada škole. (originalni naučni rad). Časopis Časopis Direktor škole, br.4, Beograd YU ISSN 3054 -1282.
 • Marjanović Zdravko, 2008. Vrednovanje u funkciji stvaranja uslova za kvalitetnu inovativnu školu. (stručni rad). Časopis Direktor škole, br.1, Beograd YU ISSN 3054 -1282. 
 • Marjanović Zdravko, 2008. Planiranje i programiranje pedagoškog rada u funkciji stvaranja kvalitetne inovativne škole. (naučni rad). Časopis Direktor škole,  br.3-4, Beograd  YU ISSN 3054 -1282. 
 • Marjanović Zdravko, 2007. Činioci efikasne organizacije i upravljenje promjenama u savremenoj školi. (naučni rad). Časopis Direktor škole, br.1-2, Beograd YU ISSN 3054 -1282. 
 • Marjanović Zdravko, 2006. Reforme obrazovanja u Evropskim zemljama i kvalitetna škola (naučni rad). Časopis Direktor škole, br.1, Beograd YU ISSN 3054 -1282. 
 • Marjanović Zdravko, 2005. Кakva treba da bude kvalitetna škola. (naučni rad). Časopis Direktor škole, br.3-4, Beograd YU ISSN 3054 -1282
KNJIGE, UDŽBENICI i PRIRUČNICI
 • Marjanović Zdravko, 2011. Metodološki priručnik za kreiranje programa obuke u okviru neformalnog obrazovanja odraslih, Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Banjaluka, Program „Prilika plus“, priručnik.
 • Marjanović Zdravko, 2012. Metodologija za izradu standarda zanimanja. Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Banjaluka, Program „Prilika plus“, priručnik