zeljko grubljesic-profil

Dr Željko Grublješić, vanredni profesor

Menadžment


Email:zeljko@directbox.com

Obrazovanje

 • 2015 – Doktorat – Panevropski Univerzitet Apeiron, Fakultet poslovne ekonomije, Ekonomija
 • 1998 – Diploma – Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija

2016 – Izbor u zvanje – PIM Univerzitet, Menadžment

Najvažniji objavljeni radovi

 • PRIKAZ OTVORENIH TEMA U VEZI SA SPROVOĐENJEM SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BIH I REPUBLIKE AUSTRIJE, 2000, Zdravstvo, br. 2/2000
 • PREGOVARANJE RADI ZAKLJUČIVANJA SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BIH I REPUBLIKE SLOVENIJE, 2000, Zdravstvo, br. 6/2000
 • Zaštita na radu u međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, 2001, Zdravstvo, br. 1/2001
 • Provođenje sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH I Republike Austrije, Zdravstvo, br. 1/2001, Banja Luka
 • Inostrano zdravstveno osiguranje kroz međunarodne ugovore, 2001, Zdravstvo, br. 7/2001, Banja Luka
 • Gašić Milan, Grublješić Željko, Sistem upravljanja kvalitetom prema zakonima međunarodnih standarda ISO 9001/2000 u Fondu zdravstvenog osiguranje Republike Srpske, br. 10/2002, Banja Luka
 • Grublješić Željko, Gašić Milan, Sistem kvaliteta u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Zdravstvo br. 2/2002
 • Problemi u zaključivanju međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju, Zdravstvo br. 5/2003
 • Značaj I uloga motivacije za upravljanje kadrovskim potencijalom preduzeća, Novi ekonomist br. 7/2009, Bijeljina
 • Uticaj faktora – potencijala na poslovni uspjeh preduzeća, Novi ekonomist br. 8/2010, Bijeljina
 • Boško Mandić, Željko Grubešić, Municipalne obveznice – finansijska pomoć razvoju lokalnih zajednica, Industrija br. 1-2011, Beograd
 • Popović Slobodan, Mijić Ranko, Grublješić Željko, Procjena proizvodne I poljoprivredne opreme u sklopu ukupnog vrednovanja poljoprivrednog preduzeća, Traktori I pogonske mašine broj 2/2014, Novi Sad
 • Popović Slobodan, Mijić Ranko, Grublješić Željko, Procjena vrednosti opreme u upotrebi u preduzeću sa pretežnom poljoprivrednom delatnošću, Agroekonomika br. 43/2014, Novi sad
 • Tomašević Stevan, Popović Slobodan, Željko Grublješić, Značaj formiranja interne kontrole u srednjim I velikim preduzećima, Ekonomija teorija I praksa, 2014, Novi Sad
 • Popović Slobodan, Mijić Ranko, Grublješić Željko, Interna kontrola I interna revizija u funkciji menadžmenta, Škola biznisa br. 1/2014, Novi Sad
 • Eremić-Đorđić Jelica, Popović Slobodan, Grublješić Željko, Mijić Ranko, Managing Medium Enterprises in the Public Sector with the use of International Accounting Standard 16, International symposium Engineering management and competitivenes (EMC2014), Tehnički fakultet, Zrenjanin
 • Mijić Ranko, Popović Slobodan, Grublješić Željko, Eremić-Đorđić Jelica, Primena evropskih iskustava u formiranju timova internih kontrola I revizija u preduzećima, 17. DQM Međunarodna konferencija “Life cycling enginering and management” ICDQM 2014, Beograd
 • Popović Slobodan, Eremić-Đorđić Jelica, Grublješić Željko, Mijić Ranko, 2014, Specijalistička edukacija tima za procjenu u skladu sa direktivama Evropske unije, 17. DQM Međunarodna konferencija Dani kriznog upravljanja 2014, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica/Hrvatska
 • Grublješić Željko, Popović Slobodan, Mijić Ranko, 2014, Vrednovanje u funkciji financijskog izvještavanja javnog sektora u kriznim uvjetima, Međunarodna konferencija Dani kriznog upravljanja, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica/Hrvatska
 • Popović Slobodan, Eremić-Đorđić Jelica, Grublješić Željko, Mijić Ranko, Novaković Stevo, 2014, Assesment of the value of buiding Agricultural company, 22. International conference ecological truth, University of Belgrade – Technical faculty, Bor
 • Novaković Stevo, Grublješić Željko, Popović Slobodan, Eremić-Đorđić Jelica, Mijić Ranko, 2014, Bussines plan in agricultural enterprises, XXII International conference ecological truth (Ekolst 14), University of Belgrade – Technical faculty, Bor
 • Eremić-Đorđić Jelica, Popović Slobodan, Grublješić Željko, Mijić Ranko, Novaković Stevo, 2014, Financial reporting and application of international accounting standards in agricultural enterprises, XXII International conference ecological truth (Ekolst 14), University of Belgrade – Technical faculty, Bor
 • Novaković Stevo, Grublješić Željko, Popović Slobodan, Eremić-Đorđić Jelica, Mijić Ranko, 2014, Unconvential marketing in agricultural enterprises, XXII International conference ecological truth (Ekolst 14), University of Belgrade – Technical faculty, Bor
 • Popović Slobodan, Grublješić Željko, Mijić Ranko, 2014, Preduzetništvo I korišćenje internih kontrola u cilju poboljšanja rada preduzeća, XXII Međunarodna naučna stručna konferencija, Doba znanja, FAM, Sremski Karlovci
 • Grublješić Željko, Popović Slobodan, Mijić Ranko, 2015, Interna revizija u srednjim I velikim presuzećima u skladu sa međunarodnim standardima, IV Međunarodna konferencija “Od krize prema razvoju”, Banja Luka
 • Garić Ratko, Grublješić Željko, Popović Slobodan, 2015, Financial reporting using audit and internal audit documents aimed at improving the bussines, International conference, Gabrovo/Bugarska