Zoran Filipović

Dr Zoran Filipović, docent

Nastavnik za upravno pravnu i građanskopravnu oblast

Predmeti:
- Građansko pravo;
- Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva - osnovne studije;
- Uporedno upravno pravo - master studije.


E-mail: zoranfilip65@gmail.com

Obrazovanje

 • Doktorat – 2017. (febr.) Javni univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
 • Master – 2009. (jul) Javni univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

Najvažniji objavljeni radovi

 1. Milica Tepšić, Zoran Filipović, Mladen Radivojević, Dijana Tepšić, Informaciono-komunikacione tehnologije: primjena i zloupotreba, u Zborniku radova međunarodne naučne konferencije „Kriza tranzicije i tranzicija krize“, Banja Luka, 2011. str. 1077-1090.
 2. Mladen Radivojević, Zoran Filipović, Ostoja Kremenović, Upravljanje struktuiranim i nestruktuiranim sadržajima do poslovne inteligencije u javnoj upravi, Pravna riječ br. 27/2011. str. 343-356.
 3. Đorđe Popovic, Zoran Filipovic, Mladen Radivojevic, WAY TO HIGHEST ACHIEVEMENTS IN BUSINESS SYSTEMS USING BUSINESS INTELLIGENCE, The 3rd International Sceintific Conference „CAPITALISM IN TRANSITION“ „Belgrade, 2012. str. 255-261
 4. Zoran Filipović,Teorijski koncept uprave kao javne službe i upravni ugovori, Pravna riječ, br. 41/2014, str. 185. – 202
 5. Zoran Filipović,Upravnopravni aspekt načela srazmernosti i zaštite legitimnih očekivanja, Pravna riječ, br. 39/2014, str. 391- 407.
 6. Zoran FilipovićJavno-privatna partnerstva i koncesije – pravni okvir i praksa Republike Srbije, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore,  br. 1-2/ 2015. str. 333-349.
 7. Zoran FilipovićUsluge javnih službi i javno-privatna partnerstva u pravnom sistemu Srbije, Tematski zbornik radova: Usluge i zaštita korisnika, Pravni fakultet Kragujevac, 2015, str. 927-941
 8. Zoran Filipović,Uloga ombudsmana u kontroli uprave – komparativna analiza, Zbornik radova studenata doktorskih studija prava, Pravni fakultet u Nišu, 2015, str. 35-52
 9. Zoran Filipović, Darko Golić, ADMINISTRATIVE CONTRACTS AS A NEW INSTITUTE IN THE ADMINOSTRATIVE LAW OF SERBIA, Collection of Papers from the International Conference, „Experiences from the Implementation of the New Laws for General Administrative Procedure in the Region of Southeastern Europe“ Ohrid 2017, str. 145. – 160.
 10. Zoran Filipović, Javni interes u koncesijama u Republici Srpskoj, Pravna riječ, br. 50. str. 351.-370, 2017.

Druge značajne informacije (učešće na konferencijama, projekti, angažaman)

 • Međunarodna naučna konferencija „Kriza tranzicije i tranzicija krize“, Banja Luka, 2011.
 • The 3rd International Sceintific Conference „CAPITALISM IN TRANSITION“ „Belgrade, 2012.
 • Budvanski pravnički dani, 2013, 2017. i 2019.god.
 • Oktobarski pravnički dani, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017. i 2018. god.
 • The International Conference, „Experiences from the Implementation of the New Laws for General Administrative Procedure in the Region of Southeastern Europe“ Ohrid 2017.
 • Učešće u projektu DARLINGe projekta (Danube Region Leading Geothermal Energy),. Nacionalna radionica područje BiH-Srbija. 2019.